Děti, pojďte se svézt!

Ceník programů

Léčebné jízdy na koni 2020

Léto s koňmi 2020

Registrované středisko ČHS

O NÁS

„Jitřenka“ byla založena v roce 2004 s posláním poskytovat hipoterapii pro děti s hendikepem pod odborným dohledem, začínalo se se dvěma koňmi a dvěma dobrovolníky. Po necelém roce rozšířila „Jitřenka“ nabídku o programy pro děti i bez hendikepu a vytvořila tak prostor k integraci. Své programy realizuje na farmě v malém údolí na okraji Plzně. Během 13-ti let organizace dále rozvíjí své programy, napojuje se na speciální školy a stacionáře, které se věnují vzdělávání a celodenní péči o děti s hendikepem a realizuje programy pro ně. Koníků menšího vzrůstu má „Jitřenka“ nyní 15. Děti mají při programech na farmě příležitost trávit volný čas se zvířaty, v přírodě, se svými kamarády, rodinou a rehabilitovat ne úplně tradiční a přesto účinnou metodou. Terapeuti a instruktoři vedou děti k vytvoření zdravého vztahu k živým tvorům a celé přírodě. Realizátoři kladou důraz na to, aby bylo při společném setkávání příjemně jak dětem tak zvířatům.

Hlavní myšlenkou organizace je, že kůň - možnost o něj pečovat a svézt se na jeho hřbetě - je skvělý motivační faktor k rozvoji psychických, fyzických i duševních schopností dětí s hendikepy i bez nich.

NAŠE CÍLE

Pomáhat dětem a mladistvým se zdravotním omezením zlepšovat jejich zdravotní stav pomocí hipoterapie.

Prostřednictvím volnočasových aktivit vzdělávat děti a mládež jak se zdravotními a sociálními problémy, tak i bez nich, v oblasti jezdectví, chovu zvířat a ochrany přírody.

Personální zabezpečení provozu, školení pracovníků, přijímání dobrovolníků a zaměstnávání znevýhodněných osob.

Farma Jitřenka,z.s. je členem České hiporehabilitační společnosti jako uznané Registrované středisko - více zde

SPOLUPRACUJEME

Česká hiporehabilitační společnost
Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Koterov
TJ Sokol Koterov
Denní stacionář Človíček
Speciální školka v Merklíně
ÚMO 2
Grafika: designjinak Podporováno z projektu Božkovský ostrov.