Letní tábory 2023



Ceník programů

Darování je radost

Pomozte, prosím, podpořit náš projekt Farma děti baví, který soutěží v programu ČSOB pomáhá regionům. Na Farmě Jitřenka pomáháme dětem s hendikepy a také pořádáme volnočasové aktivity pro děti od dvou do dvanácti let. Rádi bychom díky v rámci projektu zrekonstruovali zázemí farmy - ZOO koutek a dětské hřiště. Fungujeme již 17 let a obě místa by si nový kabát zasloužila. Finanční situace po roce 2020 není růžová, ale my se nevzdáváme :) Naším hlavním cílem je pomáhat a způsobovat radost. Budeme rádi za jakoukoliv částku, která nás přiblíží cíli. Pomůžete nám?

Odkaz na výzvu zde

Přijeďte nás navštívit a seznamte se s našimi zvířecími pomocníky :)

O NÁS

Vážení návštěvníci stránek spolku Farma Jitřenka,
dovolte mi na úvod pár vět o nás. „Jitřenku“ jsme založili v roce 2004 s posláním poskytovat hipoterapii pro děti s hendikepem pod odborným dohledem. Začínali jsme se dvěma koňmi - český teplokrevník Úvrať a hafling Madla. Během celé existence spolku dále rozvíjíme programy, napojujeme se na rodiny, speciální školy a stacionáře, které se věnují vzdělávání a celodenní péči o děti s hendikepem a realizujeme programy pro ně. Nabídku jsme rozšířili o programy pro děti ve věku 2 - 12 let bez hendikepu, pro které nabízíme pravidelné kroužky, příměstské tábory, exkurze a další.
Hlavní myšlenkou spolku je, že kůň - možnost o něj pečovat a svézt se na jeho hřbetě - je skvělý motivační faktor k rozvoji psychických i fyzických schopností dětí. Při programech na farmě mají děti příležitost trávit smysluplně čas v přírodě a rehabilitovat ne úplně tradiční a přesto účinnou metodou. Vedeme děti k vytvoření zdravého vztahu k živým tvorům a celé přírodě. Klademe důraz na to, aby bylo při společném setkávání příjemně jak dětem tak zvířatům.
Těšíme se na vaši návštěvu a věříme, že se vám u nás bude líbit :)
Za tým realizátorů Eva Charvátová, zakladatelka

NAŠE CÍLE

Pomáhat dětem a mladistvým se zdravotním omezením zlepšovat jejich zdravotní stav pomocí hipoterapie.

Prostřednictvím volnočasových aktivit vzdělávat děti a mládež jak se zdravotními a sociálními problémy, tak i bez nich, v oblasti jezdectví, chovu zvířat a ochrany přírody.

Personální zabezpečení provozu, školení pracovníků, přijímání dobrovolníků a zaměstnávání znevýhodněných osob.

Farma Jitřenka,z.s. je členem České hiporehabilitační společnosti jako uznané Registrované středisko - více zde

SPOLUPRACUJEME

Česká hiporehabilitační společnost
Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Koterov
TJ Sokol Koterov
Centrum Hájek
ÚMO 2
Spolek Ametyst
Grafika: designjinak Podporováno z projektu Božkovský ostrov.