Hipoterapie je rehabilitační metoda, která užívá trojrozměrný pohyb koňského hřbetu k ovlivnění pohybových poruch. Oslovením centrální nervové soustavy podporuje vývoj vzpřimování, zlepšuje rovnováhu a koordinaci, podpoří správný vývoj lokomoce. Prostřednictvím koňského hřbetu může i tělo dítěte s postižením dolních končetin pocítit a postupně zařadit do své motoriky pohyb pánve ve více rovinách a následně správný stereotyp chůze.

Hipoterapii vede fyzioterapeut se specializačním vzděláním v tomto oboru. Terapie se dále účastní vodič koně a asistent. Terapeut na základě znalostí vývojové kineziologie, zvolí dítěti polohu, která odpovídá jeho motorickým schopnostem, např. dítě, které nezvládá samostatný sed, je polohováno na bříško, dítě, které se do sedu dostane, ale nedokáže být vzpřímené v důsledku hypotonie sedí proti směru jízdy s oporou o předloktí nebo o natažené horní končetiny.

Hipoterapie je rehabilitační metoda, kterou dítě často nevnímá jako „cvičení“. Kontakt s koněm a rehabilitace ve venkovním prostředí je pro něj novým zážitkem. Je to jedinečná metoda, která prostřednictvím koně ovlivňuje tělo i duši.

Indikace hipoterapie poskytované v našem středisku:


- opožděný psychomotorický vývoj
- centrální koordinační porucha
- dětská mozková obrna
- Downův syndrom
- poúrazové stavy
- změna svalového napětí různé příčiny
- poruchy koordinace, rovnováhy

Hipoterapii poskytujeme na základě doporučení lékaře. Jednotka hipoterapie trvá většinou 15-30 min., délka terapie se přizpůsobuje aktuálnímu zdravotnímu a psychickému stavu dítěte.
S dítětem je vhodné docházet minimálně 2 x týdně po dobu 2,5 měsíce. Hipoterapii poskytujeme dětem od šesti měsíců věku, horní věková hranice není určena, ale váhový limit je 60kg.
Středisko je vybaveno nástupní rampou.

Hipoterapie probíhá v těchto měsících:
- duben, květen, červen
- září, říjen, listopad