Náš projekt „Koně dětem“ realizujeme již od roku 2004, kdy jsme začínali s dvěma koníky a dvěma dobrovolníky. V současné době pracujeme s 15 -ti koníky a s dalšími hospodářskými zvířaty. Náš tým se skládá z 10-ti nadšenců - brigádníků a dobrovolníků. Po celou dobu čtrnácti let běžel tento projekt naprosto soběstačně, bez větší cizí pomoci z venčí. Bohužel nás v loňském roce 2018 zaskočil nedostatek sena, který nastal v důsledku obrovského sucha. Tento stav způsobil nárůst ceny sena až o 350 % a to nejen v České republice, ale i v okolních státech. Tento stav trvá i nadále, v roce 2019 bude snad objemově sena více, ceny se drží ale stále nahoře. Náš projekt se dostal do vážných finančních problémů, které může pomoci vyřešit finanční pomoc k zajištění dostatečného množství sena. Jen pro představu: jeden kulatý balík o váze cca 350kg spotřebujeme za 2dny, nyní se pohybují ceny za 1 balík mezi 1 500 - 2000,-Kč.

STAŇTE SE PARTNERY NAŠEHO PROJEKTU


Všichni z našich zvířecích parťáků pomáhají realizovat vzdělávací a terapeutické programy pro děti. Někteří koně jsou vycvičeni k hipoterapii pro dětičky s hendikepem, další koníci přináší radost a ponaučení zdravým dětem ve věku od 2 do 12-ti let.

Na farmě jsou i "zachránění koně", kteří měli svoji životní cestu z důvodu zlých činů svých majitelů těžkou a bolestivou, ale oni i přes tyto špatné zkušenosti na lidi nezanevřeli a konají pro ně ochotně i nadále svoji službu. Nyní již tedy na naší farmě, s naší péčí a láskou, kterou umějí naši instruktoři i děti těmto koníkům dát.

Hlavní myšlenkou naší organizace je, že kůň - možnost o něj pečovat a svézt se na jeho hřbetě - je skvělý motivační faktor k rozvoji psychických, fyzických i duševních schopností dětí jak s hendikepy tak bez nich. Díky péči o koně může kdokoliv, dítě i dospělý, poznávat sám sebe, své silné a slabé stránky, podpořit svoji sebedůvěru, cit i sociální dovednosti. V dnešní uspěchané době, kdy mnoho lidí tráví čas uzavřeni v místnostech s moderními technologiemi, je uzdravující vydat se s rodinou a přáteli do přírody například ve společnosti báječných společníků - koníků.

Rádi bychom Vás požádali o zapojení se do našeho projektu jako partneři.

Varianty:
A) kupte nám seno od dodavatele, dopravu a vykládku si zajistíme
B) adoptujte jednoho z našich zvířecích parťáků a pravidelně na něj přispívejte
C) darujte finanční obnos, sepíšeme darovací smlouvu, částku si můžete odečíst z daní

Nabídnout Vám můžeme:
A) reklamní plochy v prostorách parkoviště farmy a na hale
B) uspořádáme dětský den nebo dětskou oslavu pro Vaši rodinu / děti Vašich zaměstnanců
C) umístíme Vaše logo, jméno na naše internetové stránky, letáky apod.

Váš dar pomůže k zachování projektu „Koně dětem“ organizace Farma Jitřenka, z.s. ve stávajícím stavu a provozu. Děkuji Vám za čas, který věnujete mé prosbě o finanční dar.

Eva Charvátová, předsedkyně spolku